Deprecated: Return type of MyCLabs\Enum\Enum::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/rabotein/domains/raboteinu.org.il/public_html/wp-content/plugins/give/vendor/myclabs/php-enum/src/Enum.php on line 246
קופת רבותינו - צדקה מהודרת לעמלי תורה - קופת רבותינו

קופת רבותינו

שע"י איגוד עמלי התורה

עבור אלו שאין
מי שיעזור להם...
עבור אלו שאין
מי שיציל אותם...
עבור אלו שלא
מעזים לבקש...
Previous slide
Next slide

כל אפשרויות התרומה פתוחות לפניכם!

אצל הרבנים המקבלים

ניתן למסור תרומות לידי הרבנים המקבלים בכל בית כנסת וקהילה ברחבי ארה”ק, ולקבל קבלה מסודרת על התרומה. 

במוקד הטלפוני

מוקד הטלפון של קופת רבותינו פעיל 24 שעות 6 ימים בשבוע. חייגו כעת ותרמו!

1800-202-200

בעמדות נדרים פלוס

ניתן לתרום באתר נדרים פלוס (קוד  ובאלפי עמדות נדרים פלוס הפרוסות בבתי הכנסת בכל רחבי ארץ הקודש!

כאן באתר!

אם אתם כבר כאן – הכי פשוט ונוח לתרום בצורה מאובטחת כאן באתר, ולזכות לישועות גדולות!

העברה בנקאית

בנק: מרכנתיל 17 
סניף: 742 מספר חשבון: 97466 
ע”ש: קופת רבותינו ע”ר

יישומוני תשלום

למשתמשים באופן שהותר ע”י הרבנים, ניתן לתרום באמצעות ביט, פפר ושאר יישומוני התשלום:

קופת רבותינו – היסודות והערכים

קופת רבותינו נועדה לסייע במגוון דרכים להחזקתם של אברכים ועמלי תורה, מקהילות איגוד עמלי התורה בנשיאות מרן הגאב”ד הגאון הגדול רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט”א. 

הקופה פועלת בשקיפות מלאה ותוך בקרה צמודה של הגאונים הגדולים רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט”א, רבי יעקב שרבאני שליט”א ורבי יעקב אביטן שליט”א. 

הקופה מתעדפת סיוע במתן עזרה וסיוע לטווח רחוק, כגון באיתור ויצירת מקורות הכנסה קבועים, תוך ליווי וייעוץ כלכלי. עם זאת, הקופה מסייעת ותומכת בסכומים משמעותיים בתמיכה בסיסית ומוצרי מזון לנצרכים לכך. 

רבני הקופה

הגאון רבי יעקב שרבאני חבר רבני קופת רבותינו
הגאון הגדול
רבי יעקב שרבאני שליט"א

מראשי ישיבת “מאור התורה”

הגאון הגדול רבי שלמה ידידיה זעפראני נשיא קופת רבותינו
מרן הגאב"ד הגאון הגדול
רבי שלמה ידידיה זעפראני שליט"א

נשיא איגוד עמלי תורה ואב”ד כתר תורה

הגאון רבי יעקב אביטן חבר רבני קופת רבותינו
הגאון הגדול
רבי יעקב אביטן שליט"א

רב קהילות האברכים אחיסמך ובק”ס

קרנות הקופה

קרן היתומים שעל ידי קופת רבותינו - ילד בוכה

קרן היתומים

קרן היתומים שע”י קופת רבותינו נועדה להציל ולסייע למשפחות יתומים בעזר נישואין, מחייה חודשית, ייעוץ ותמיכה חינוכיים ועוד.

קרן ההצלה שעל ידי קופת רבותינו

קרן ההצלה

קרן ההצלה שע”י קופת רבותינו נועדה להציל ולסייע לתלמידי חכמים בקריסה כלכלית ובחובות, על ידי תמיכה כספית, שיקום כלכלי וייעוץ משפטי.

קרן מחזיקים שעל ידי קופת רבותינו

קרן 'מחזיקים'

קרן מחזיקים שע”י קופת רבותינו נועדה לשמש כמכפיל כוח ולסייע לעמלי תורה במגוון דרכים ואפשרויות כדי להקל עליהם לשקוע בתורתם